Població i economia de les Illes Balears.

Introducció:

A les Illes Balears hi viuen poc més d'un milló de persones.La major part d'aquesta població viu a l'illa de Mallorca.
A Menorca i Eivissa hi viu molta menys gent.Els habitants d'aquestes illes es concentren en alguns municipis.
L'illa que te menys població és Formentera.
La major part de la població fa feina en el sector de serveis,l'indústria i la construcció.En canvi l'agricultura i la ramaderia i la pesca hi fan feina poques persones.

LES ILLES BALEARS UNA COMUNITAT MOLT POBLADA.

A les Illes Balears hi viuen al voltant d'1.030.000 de persones.La densitat de població de les Illes Balears és elevada a ; 206h./m2.
Les Balears estan molt poblades.

UNA POBLACIÓ ESSENCIALMENT URBANA.

Una bona part de la població de les Illes és urbana (83,7%),és a dir que viu en municipis de mes de 10.000 habitants.
La població rural viu en pobles petits.
Derrerament ha disminuiit.

EL SECTOR PRIMARI A LES ILLES BALEARS.

A les Illes Balears només un 2,2% de la població activa treballa en el sector primari;
-L'agricultura.
-La ramaderia.
-La pesca.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------