El govern de les Illes Balears

Introducció:

El territori espanyol està organitzat en 17 comunitats autònomes i dues ciutats amb administració especial:Ceuta i Melilla.
Cada Comunitat Autònoma té un Parlament i un Govern que s'encarreguen d'organitzar i de dirigir els afers de la Comunitat.
El Parlament elegit pels ciutadans y ciutadanes més grans de 18 anys,elabora les lleis.
La llei més important de les Illes Balears després de la Constitució,és l'Estatut d'Autonomia,on s'estableixen el territori,la capital,els símbols i la festa i es recullen les competències autonòmiques,és a dir,tot allò que les Illes Balears poden gestionar.
El Govern de les Illes Balears és la institució que dirigeix la política de la nostra Comunitat.Està format pel president i pels consellers i conselleres.

ESPANYA UN ESTAT AUTONÒMIC.NO ESTÀ ACABAT!