Clima,vegetació i fauna de les Illes Balears.

Introducció resumida;


A les Illes Balears tenim un clima Mediterrani de tipus marítim(en estius no molt calorosos i en hivern no molts freds.)
A les Balears la vegetació que hi predomina és el bosc de pi blanc o pi bord,la màquia,la garriga i la vegetació herbacia.
Les espècies més destacades són aus,rèptils,peixos i mamífers.Per preservar aquesta vegetació i fauna s'han creat una serie de'espais naturals protegits.

COM ÉS EL CLIMA

El clima de les Balears és Mediterrani de tipus marítim.

TEMPERATURES

A causa de les diferències de relleu i d'altitud,les temperatures varien entre les illes i també dins una mateixa illa.
L'illa de Menorca és la que enrregistra les temperatures més baixes.
A Mallorca les temperatures són més elevades que a Menorca.
A Eivissa i Formentera tenen les temperatures més altes.

LA NOSTRA VEGETACIÓ

A les Illes d'Eivissa i Formentera era el bosc natural que hi havia abans de la transformació que ha duit a terme l'ésser humà.A Menorca i a Mallorca el pi blanc o el pi bord a sustituit l'alzinar.
Peró una bona part del territori no conreat de les Balears es troba la màquia(matolls).

LA VEGETACIÓ DE LA COSTA

A les platges hi creix una vegetació herbàcia formada per bova,canyissos,cards i lliris d'arenal.A les costes rocalloses de Mallorca i de Menorca s'hi fan plantes adaptades.

LA NOSTRA RIQUESA NATURAL

A la nostra comunitat hi ha més de 20 espais protegits;
Parcs Nacionals.
Parcs Naturals.
Reserves Naturals.